Menu

Udmeldelse

 

Udmeldelse til den kommende sæson skal ske pr. mail til  

info@lyngby-boldklub.dk 

senest 1. juni (for efterårssæsonen) og senest 1. december (for forårssæsonen).

Det er ikke nok kun at give besked til træneren.

Ved for sen udmeldelse er du forpligtet til at betale kontingent for den pågældende sæson.

Hvis du skifter til en anden klub, skal din nye klub anmode om at få overført dit spillercertifikat. Det sker nu elektronisk. Dette kan kun ske, hvis du ikke er i kontingentrestance hos os.

Spørgsmål om indmeldelse, kontingent, adresseændring, udmeldelse etc. kan rettes til:

 

Klubmedlemskoordinator

Christoffer Ebbe Olsen

Tlf: 2228 1921

 info@lyngby-boldklub.dk