Menu

Kontingentændring pr. 1. januar 2021

image
24. november 2020 kl. 16:22

 

Generalforsamlingen i februar vedtog, efter flere års status quo på kontingentsatserne, at der skulle ske en regulering på +4,5% pr. 1. juli 2020.

Grundet den ekstraordinære coronapause i foråret besluttede bestyrelsen efterfølgende at udskyde stigningen til 1. januar 2021. Stigningen omfatter ikke Hjertebold, Fodbold Fitness, Støttemedlemmer og Murstenslaug.

De justerede satser kan ses her på hjemmesiden