Menu

Generalforsamling i Lyngby Boldklub 1921

image
16. maj 2021 kl. 10:11


Så er det endelig muligt for os at indkalde til den årlige ordinære generalforsamling i Lyngby Boldklub 1921.
Generalforsamlingen bliver afholdt tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 19.00 i klublokalet på 2. sal med spisning fra kl. 18.15.
Arrangementet bliver afholdt under corona-retningslinjerne for siddende forsamlinger. Det betyder bl.a., at der ved deltagelse i dette års generalforsamling helt særligt er krav om:

Tilmelding til berit.dohl@gmail.com senest mandag d. 31. maj kl. 12.00
Forevisning af gyldigt coronapas** ved ankomst til generalforsamlingen
Brug af mundbind på trappe og i klublokale, når man ikke sidder ned

Adgang og stemmeret til klubbens generalforsamling har medlemmer, der på det tidspunkt, generalforsamlingen afholdes, er fyldt 16 år, som ikke er i gæld til klubben, jf. vedtægternes § 3 og 4, og som har været medlem af klubben i minimum 30 dage forud for generalforsamlingen. Forældre eller værge til et medlem under 16 år udøver dette medlems adgang og stemmeret med en stemme til generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til hovedbestyrelsen, og kun såfremt Danmarks Idræt Forbunds betingelser i øvrigt opfyldes. Dog kan forældre eller værge, som udøver yngre medlems stemmeret, ikke vælges.

Se dagsorden for generalforsamling her.


** Gyldigt coronapas betyder, at coronapasset skal opfylde et af flg. kriterier:
Tidligere påvist smitte med COVID19 (min. 14 dage og max 240 dage gammel positiv test)
Negativ PCR-eller lyntest (foretaget inden for 72 timer)
Vaccination mod COVID19 (gyldigt 14 dage-42 dage efter 1. stik, dvs. at der fortsat er krav om negativ test/tidligere påvist smitte uden for denne periode), eller fuldt færdigvaccineret.

På vegne af ledelsen og bestyrelsen i Lyngby Boldklub 1921

Med venlig hilsen

Berit Döhl

Administrativ chef og daglig leder
Lyngby Boldklub 1921
Telefon: 2324 9959

berit.dohl@gmail.com
www.lyngby-boldklub1921.dk